KLIKUM, OBRT ZA PODUKE I DRUGE USLUGE,
VL. IRENA SOKAČ

OIB: 52332449764

M: +385 91 565 6786
E: irena.sokac2010@gmail.com