KLIKUM, OBRT ZA PODUKE I DRUGE USLUGE,
VL. IRENA SOKAČ
Kneza Ljudevita Posavskog 36a,
10000 Zagreb
OIB: 52332449764
M: +385 91 565 6786
E: irena.sokac2010@gmail.com