KRENI SPREMAN U ŠKOLU
Bojite se da će vaše dijete možda imati poteškoće u svladavanju školskih izazova? Da mu nedostaje pažnja, koncentracija, teško se verbalno izražava? Ili jednostavno želite da Vaše dijete prođe program razvoja kognitivnih funkcija koje su preduvjet za uspješno svladavanje čitanja, pisanja i matematičkih zadataka, a isto tako i za poželjno emocionalno nošenje sa školskim životom?
CILJEVI PROGRAMA:
• razvoj pažnje i koncentracije
• učenje sistematičnosti, organiziranja, planiranja
• poticanje verbalnog izražavanja
• razvoj samopouzdanja i socijalnih vještina
Rad se odvija individualno ili u malim grupama
(2 – 3 polaznika).