NAUČI KAKO UČITI
Ovaj program je osmišljen kao priprema za cjeloživotno učenje.
U današnjem svijetu učestalih i brzih promjena teško je predvidjeti s kakvim će se sadržajima naša djeca trebati nositi u bližoj ili daljoj budućnosti, no jedno je sigurno, nauče li biti fleksibilni mislioci i učenici, koji znaju KAKO baratati informacijama, lakše će se prilagođavati zahtjevima kojima će biti izloženi.
CILJEVI PROGRAMA
• poboljšanje koncentracije i pažnje
• kontrola impulzivnosti
• usvajanje strategija za rješavanje problema
• učenje sistematičnosti, organiziranja, planiranja
• poticanje verbalnog izražavanja i samostalnosti u radu
• razvoj fleksibilnog razmišljanja
• razvoj samopouzdanja
Rad se odvija individualno i u malim grupama (2 – 3 polaznika) tijekom cijele školske godine.
Namijenjen je učenicima od 10. godine života nadalje.