Profesor Reuven Feuerstein je razvio ovu metodu 70tih godina prošloga stoljeća i danas se uspješno koristi u više od 40 zemalja svijeta.
Feuerstein metoda se temelji na uvjerenju da je svaki pojedinac promjenjiv i da može poboljšati svoje kognitivne procese aktivirajući skrivene potencijale.
To je jedini edukacijski program koji polaznike na organiziran i strukturiran način poučava procesu razmišljanja i vještinama učenja, potičući pritom polaznike na razmišljanje o vlastitom razmišljanju (metakognicija).
Stvarajući povoljno okruženje za poučavanje, na tom putu ga prati educirani medijator (posrednik), koji pozornost stavlja na proces učenja, a ne na sadržaj i rezultat.
Uz medijaciju se u radu koriste specijalno dizajnirani zadaci (Instrumenti).
Ti su zadaci nevezani za bilo kakav kurikularni sadržaj, te su stoga primjenjivi u različitim kontekstima, a rješavaju se uglavnom olovkom na papiru.
Zadaci su gradirani prema stupnju težine i apstraktnosti, a usredotočeni su na razvoj određenih kognitivnih funkcija i poučavaju polaznika kognitivnim strategijama kako prikupljati i koristiti informacije, kako planirati, rješavati probleme.
Trenirajući kognitivne vještine s vremenom se u mozgu događaju strukturalne promjene, koje pojedincu omogućuju cjelokupno bolje funkcioniranje u društvu – kako na kognitivnoj, tako i na emocionalnoj i socijalnoj razini.

PROF. REUVEN FEUERSTEIN

Izraelski psiholog čiji se rad bazirao na području kliničke, kognitivne i razvojne psihologije.
Poznat je po svojoj teoriji da inteligencija nije fiksna, već da se tijekom cijeloga života može razvijati.
Neuroznanost je to danas i dokazala.
Vjerujući da su strukturalne promjene u mozgu moguće, razvio je metodu rada koja uključuje posebno dizajnirani program za kognitivni razvoj.
1965. g. osnovao je Feuerstein institut čiji je bio ravnatelj do svoje smrti.
O njegovom radu postoji više od 2000 istraživačkih radova te nebrojeno mnogo pojedinačnih studija.

«Kognicija i emocije samo su dvije strane jedne te iste medalje.»
Prof. Reuven Feuerstein