NJEMAČKI JEZIK
Instrukcije i poduke za osnovnoškolce i srednjoškolce koji žele/trebaju:
– ispraviti ocjenu
– pomoć pri učenju
– usavršiti i nadograditi dosadašnje znanje
– dobro se pripremiti za maturu ili studij u Njemačkoj.
POMOĆ U UČENJU
Za učenike od 1. do 6. razreda OŠ nudimo pomoć u učenju, pisanju domaćih zadaća, lektire i ostalih školskih zadataka.